Επιτυχής Πιστοποίηση TEMOS για Ποιοτικές Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

Τον Σεπτέμβρι του 2013 το Αδαμάντιο Οδοντιατρικό Κέντρο πιστοποιήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό TEMOS, που εδρεύει στην Γερμανία, για Ποιότητα στις Οδοντιατρικές Υπηρεσίες.

Leave a Reply

Your email address will not be published.