Κέντρο Ψηφιακής Ακτινογραφίας

Το Αδαμάντιο Οδοντιατρικό Κέντρο διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας ακτινογραφικό μηχάνημα και παρέχει την δυνατότητα βγάλετε ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία που μπορεί να ζητηθεί από τον γιατρό σας.

Οι ακτινογραφίες αυτές είναι συμπληρωματικά βοηθητικά μέσα για τον οδοντίατρο, για διάγνωση, σχέδιο θεραπείας ή έλεγχο του στόματος συνολικά.