Έκτακτα Περιστατικά

Στο Αδαμάντιο Οδοντιατρικό κέντρο έχουμε τη δυνατότητα και τεχνολογία να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς και σε γρήγορο χρονικό διάστημα οποιοδήποτε οδοντιατρικής φύσεως πρόβλημα. Οι γιατροί στο κέντρο μας δίνουν πάντα προτεραιότητα σε έκτακτα περιστατικά με πόνο, οίδημα ή τραύμα και ο ασθενής φεύγει απο το ιατρείο μας ανακουφισμένος από τον πόνο και έχοντας λύσει οποιοδήποτε αισθητικό πρόβλημα προκύψει.

Συμπληρωματικά, το Αδαμάντιο Οδοντιατρικό Κέντρο παρέχει υπηρεσία έκτακτων περιστατικών για την διάρκεια των Σαββατοκύριακων και τις δημόσιες αργίες.  Για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό μπορείτε να επικοινωήσετε με τον επί καθήκοντι οδοντίατρο στο τηλέφωνο 99839324, από τις 9 π.μ. μέχρι τις 7 μ.μ.