Στο Αδαμάντιο μπορούμε να προσφέρουμε όλο το φάσμα οδοντιατρικών υπηρεσιών λόγω της μεγάλης επιστημονικής μας ομάδας, η οποία εργάζεται με ενθουσιασμό με βάση τους κανόνες και την οδοντιατρική ηθική και δεοντολογία. Τα μέλη μας ενθαρρύνονται να παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της οδοντιατρικής, η οποια αποτελεί μια συνεχώς εξελισσόμενη επιστήμη. Πολλές φορές σε εξειδικευμένα περιστατικά απαιτείται συνεργασία περισσότερων του ενός οδοντίατρου, γι αυτό εμείς στο Αδαμάντιο είμαστε μια ομάδα οδοντιάτρων, ο καθένας από τους οποίους δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε κάποιο τομέα της οδοντιατρικής, και ειδικών, όπως ορθοδοντικών, περιοδοντολόγου και γναθοπροσωποχειρούργου

Οι γιατροί μας

Το προσωπικό μας

Paul Watts
Υπεύθυνος Ποιότητας & Προώθησης

Paul Watts